Pochôdzne travinobylinné zmesi

Najpredávanejšie

62 rsm 24 bylinny travnik main
 
od €23,80
(od €19,83 bez DPH)
62 rsm 24 bylinny travnik main
 
od €28,20
(od €23,50 bez DPH)
62 rsm 24 bylinny travnik main
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
Objednané
RSM 2.4-1
 
od €45,65
(od €38,04 bez DPH)
62 rsm 24 bylinny travnik main
 
od €19,90
(od €16,58 bez DPH)
Stránka 1 z 1 - 4 položiek celkom
62 rsm 24 bylinny travnik main
RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
Objednané
RSM 5.1-1

RSM 5.1. – ŠTRKOVÝ TRÁVNIK S REBRÍČKOM – je nenáročná trávna zmes s 2% rebríčka obyčajného, ktorý odoláva suchu i záťaži a dobre odnožuje. Zmes je vhodná pre väčšinu stanovíšť,...

 
od €19,90
(od €16,58 bez DPH)
62 rsm 24 bylinny travnik main
PANGEJT – Ďatelinotrávna komunikačná zmes
Objednané
PANGEJT-1

PANGEJT - Ďatelinotrávna komunikačná zmes je vhodná pre ozelenenie sprievodných pásov komunikácií, cestných ostrovčekov a stredne zaťažovaných pochôdzkových ciest. Ako už z...

 
od €23,80
(od €19,83 bez DPH)
62 rsm 24 bylinny travnik main
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy
Objednané
PAPILIO-1

Vďaka vysokému podielu farebných ďatelinovin, margaréty a rebríčka, tvorí pestrý a suchovzdorný porast, ktorý je schopný zlepšenie pôdnych podmienok. Zmes bola zrodená snahou o...

 
od €28,20
(od €23,50 bez DPH)
62 rsm 24 bylinny travnik main
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
Objednané
RSM 2.4-1

RSM 2.4. – BYLINNÝ TRÁVNIK – je zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Postačuje malá starostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre...

 
od €45,65
(od €38,04 bez DPH)

 

STAROSTLIVOSŤ O ŠTRKOVÉ TRÁVNIKY
Štrkové trávniky je nutné hnojiť, dávkovanie hnojiva sa odvíja od typu štrkového trávnika (čisto trávny/travinobylinný) a spôsobu využívania (intenzívne/extenzívne). Travinobylinné štrkové trávniky sa navrhujú v prípade nižšej predpokladanej záťaže, zatiaľ čo čisto trávne (príp. s rebríčkom obyčajným) štrkové trávniky sú vhodnejšie pre intenzívne využívané cesty či parkovacie plochy.

Pravidelné hnojenie je nutné najmä pri intenzívne využívaných štrkových trávnikoch. Čisto trávny štrkový trávnik je nutné po prvom seči pohnojiť dávkou 5 g/m2 čistého N. Podobne je to aj pri zmesi RSM 5.1, ktorá obsahuje rebríček obyčajný (Achillea millefolium) – ten v poraste zostane aj v prípade pravidelného hnojenia. Travinobylinný štrkový trávnik s vyšším podielom dvojklíčnolistových rastlín nie je vhodné pravidelne hnojiť – dochádzalo by k zníženiu druhovej pestrosti.

Pri pravidelnom kosení štrkových trávnikov (najmä čisto trávnych, príp. RSM 5.1) platí základné pravidlo, tj jednorazovo neodstraňovať viac ako 1/3 plochy listových čepelí. Frekvencia kosenia volíme s ohľadom na intenzitu závlahy a hnojenia.

Extenzívne (spravidla travinobylinné) štrkové trávniky sa kosia na výšku 4–6 cm a to 1–2x za rok. 

V prípade, že je štrkový trávnik využívaný intenzívne (pravidelné rolovanie a parkovanie), sú rastliny vystavené takému stresu, že takmer nerastú. Kosiť je potom nutné iba okrajové časti, ktoré nie sú týmto dišturbanciám vystavené.

Závlaha je nutná predovšetkým v suchých obdobiach. Dávkovanie je cca 20–40 l/m2 s odstupom max. 5 dní.