NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu

Skladba zmesi eaguje na niekoľko najaktuálnejších problémov lúčnych porastov v SR i priľahlých regiónoch. Reaguje na zmenu klímy a stále sa zvyšujúce sucho vysokou diverzitou bylín, ďatelin a tráv, vrátane druhov viažucich dusík. Vysiata zmes prispieva k lepšiemu zapojeniu porastu, zmohutneniu koreňovej sústavy a zvýšeniu podielu organickej zložky v pôde. Vďaka tomu sa celkovo podporí bonita pôdy a atraktivita pre edafón. Zároveň dochádza k zlepšeniu vodného režimu a zvýšeniu účinnosti protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine. Zastúpenie nektarodárnych rastlín zaistí opeľovateľom kontinuálnu znášku peľu i nektáru, druhovú bohatosť peľu (teda aj esenciálnych aminokyselín, vitamínov, fenolických látok a mikrobioty nutné pre optimálne fungovanie zažívacieho traktu hmyzu). Začlenením zmesi do krajiny je podporená tvorba krajinnej mozaiky, na ktorú je naviazané drobné vtáctvo a drobná zver. Tým zmes prispieva k stabilizácii ekosystému, teda celého potravinového reťazca, a navýšením stavu vtáctva zároveň otvorí možnosť riešenia aktuálneho problému premnoženia hrabošov.

Vybrané rastlinné druhy v zmesi sú schopné akumulovať Se a Zn a biofortifikovať tým biomasu slúžiacu ako krmivo pre výživu hospodárskych zvierat. Predpokladá sa aj pozitívna reakcia opeľovateľov vďaka zlepšeniu kvalitatívnych i kvantitatívnych parametrov potravových zdrojov včiel. Rastliny fortifikované mikroelementmi sú včelami navštevované. Navýšenie Zn a Se vo výžive opeľovateľov môže byť kľúčovým faktorom pre zlepšenie ich životaschopnosti.

Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu NEKTAR je využiteľná poľnohospodármi, orientujúcimi sa na udržateľné hospodárenie v krajine, vrátane tých, ktorí musia zaistiť dostatočnú produkciu krmovín.

Hmotnosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Kód: NEKTAR-1 NEKTAR-10 Zvoľte variant
€59,20 €471,45 od €59,20 €49,33 bez DPH €392,88 bez DPH od €49,33 bez DPH
NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu
gg
Dodanie tovaru
na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Česku
Dárek zdarma
Náš tím odborníkov
je pre vás na adrese obchod@agrostis.sk
luky
Sme etablovaní výrobcovia
zmesí pre kvitnúce lúky a obnovu krajiny
karty
A tiež prijímame karty
Google Pay, Apple Pay; ale samozrejme aj hotovosť!

Zloženie: 

Trávy 70 %: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 2,3 %, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 1,5 %, ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius ´Median´) 3,4 %, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 3 %, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 9,9 %, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 7,8 %, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 11,7 %, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 5,4 %, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 3,9 %, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 7,8 %, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 1,6 %, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 1,6 %, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 7,8 %, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens ´Horal´) 2,3 %

Byliny 20 %: rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,6 %, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6 %, pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum ´Zita´) 6,7 %, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 1,4 %, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 2,8 %, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Větrovská´) 0,7 %, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Protana´) 5 %, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,5 %, krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,4 %, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3 %

Ďatelinoviny 10%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 1,3 %, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 6,7 %, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,7 %, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,3 %

Balenie: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X X 180 - 250 1800 - 2500

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2